Správajme sa zodpovedne, lebo iba tak chránime seba a ľudí okolo nás. Pozri si videá a pošli ich ďalej.

Musaj amen savore te chovinas zodpovednes, ča kavka amen chraninaha, he chraninaha tiž le dženen so hin paš amende. Dikh tuke o videa a bičaf len avre dženenge dureder.

Videá posúvate červenými šípkami doľava-doprava / O videa tuke mukheha te kereha le angušteha pre pravo-sera

Videá prepínate prstom doprava / O videa tuke mukheha te kereha le angušteha pre pravo sera