Organizácie Zdravé regióny a Človek v ohrození dlhodobo pracujú s rómskymi komunitami. Cieľom projektu #KoronaTeMerel je v spolupráci s partnermi sprístupniť informácie o ochorení COVID-19 aj v rómčine a vo forme prístupnej pre obyvateľov vylúčených osídlení.

E organizácia“ Zdravé regióny“ he o „ Človek v ohrození“ keren but beršengri lačhi buči predalo Roma andro romane komunity. O projektos „ KoronaTemerel“ spolupracinel savorenca ko kamel te pomožinel le Romenge, he kamel kaj pes savore informaciji palo nasvaľipen COVID-19 te dochuden kijo so najbuter roma. O informáciji hin kerde andre romani čhib, kaj lenge sako Rom te achaľol.